Карта поляка

Ответы на часто задаваемые вопросы по выплатам по карте поляка (Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej)

Примерные вопросы на собеседовании на Карту Поляка

Польские архивы

W ramach projektu Polski My Naród Instytut na Rzecz Państwa prawa
oferuje bezpłatne wsparcie integracyjno-legalizacyjne:
– Porady prawne i pomoc w wypełnianiu wniosków (Karta Polaka, Pobyt czasowy i stały w Polsce, Obywatelstwo)
– Kurs języka polskiego i kultury polskiej
– Praktyczne warsztaty
Zapisy: POLSKA@panstwoprawa.org

UWAGA!

KURS JĘZYKA POLSKIEGO – REKRUTACJA

Rozpoczyna się nabór osób zainteresowanych udziałem w kursie języka polskiego i kultury polskiej. Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających polskie pochodzenie, repatriantów jak również osób zainteresowanych uzyskaniem Karty Polaka. W ramach kursu przywidujemy przeprowadzenie 15 lekcji języka polskiego (pisanie, mówienie, praca z podręcznikiem, etc.) oraz 6 spotkań pod tytułem „Polska Niepodległą 1918-2018: fakty z historii i kultury”.

Planowany okres realizacji: wrzesień – grudzień 2019 r.

Zajęcia będą miały formę cotygodniowych spotkań odbywających się 1-2 razy tygodniowo w Bibliotece Migracyjnej Instytutu na rzecz Państwa Prawa (poniedziałek i/lub czwartek w godzinach 17.00-18.30). W chwili zebrania się odpowiedniej liczby osób zaprosimy zainteresowanych do naszego biura w celu przystąpienia do testu wstępnego i weryfikacji poziomu znajomości języka. Osoby zainteresowane proszone o przesłanie swoich danych kontaktowych na adres: POLSKA@panstwoprawa.org